o autorze

Dr hab. Sławomir Łotysz jest historykiem techniki, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W kadencji 2013-2017 pełni funkcję  Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Komitetu ds Historii Techniki (International Committee for the History of Technology – ICOHTEC ). Jest też wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historii Techniki (PTHT) oraz członkiem zarządu Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego (TICCIH). Ponadto jest członkiem STEP (Science and Technology in the European Periphery), Tensions of Europe i Światowej Rada Badań nad Polonią (ŚRBP). Był stypendystą Fundacji KościuszkowskiejChemical Heritage Foundation i Netherlands Institute for Advanced Study. Uczestniczył m.in. w programie badawczym Inventing Europe i „ESF-DRUGS„.

Ważniejsze publikacje

 1. A ‘Lasting Memorial’ to the UNRRA? Implementation of the Penicillin Plant Programme in Poland, 1946–1949, “ICON: Journal of the International Committee for the History of Technology,” Vol. 20 No. 2 (2014): 70-91.
 2. Tailored to the Times: The Story of Casimir Zeglen’s Silk Bullet-Proof Vest, “Arms & Armour,” Vol. 11 No. 2 (2014): 164-86 DOI 10.1179/1741612414Z.00000000040.
 3. Controlling the Production and Distribution of Drugs in Communist Poland, “Medicina nei Secoli,” Vol. 26 No. 2 (2014): 519-556.
 4. Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych, Warszawa: Instytut Historii nauki PAN i Aspra-JR, 2013.  ISBN: 978-83-7545-444-4, 346 stron.
 5. Polski wynalazek wszechczasów. Spór o autorstwo, „Przegląd Historyczny,” T. 104, z. 2 (2013): 257-271.
 6. Szpur Roman (1916-2008), wynalazca, autor innowacji w zakresie techniki laserowej i medycznej, w: Słownik biograficzny techników polskich, T. 24. Warszawa: Muzeum Techniki, 2013, s. 153-154. ISBN: 83-85001-37-8.
 7. Erazm Jerzmanowski. Gazowy baron i jego rola w amerykańskim przemyśle gazowniczym, „Analecta: Studia i Materiały z Dziejów Nauki,” Vol. 20 No. 1-2 (2012): 253-267.
 8. Professor Wacław Żeńczykowski and undone reform of Poland’s housing industry, „Civil and Environmental Engineering Reports,” Vol. 6 (2011): 181-190.
 9. Kozacka, Józef Stanisław, w: The Polish American encyclopedia, ed. by J. S. Pula. Jefferson: McFarland & Company, Inc., 2011, s. 244. ISBN: 978-0-7864-3308-7.
 10. Prasa polonijna wobec osiągnięć wynalazczych rodaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, Vol. 37 No. 3 (2011): 67-80.

Niektóre referaty konferencyjne

 1. Hot commodity: making clothing irons in post-war Poland, referat na XLI konferencji ICOHTEC, “Technology in times of transition,” Braszów, Rumunia, VIII 2014.
 2. Back to the worker’s wonderland: documenting the industrial culture in Eastern Europe, 1945-1989, poster na XLI konferencji ICOHTEC, “Technology in times of transition,” Braszów, Rumunia, VIII 2014.
 3. Reinterpreting the history of penicillin production in Eastern Europe, referat na konferencji “Chemical Reactions: Chemistry and Global History: the 2014 Cain Conference for the History of Chemistry,” Filadelfia, USA, III 2014.
 4. Inventing Europe – an Open Partnership, referat na konferencji „Open Science. Science communication in modern society,” Moskwa, Rosja, XII 2013).
 5. Regauging Peripheries, referat na warsztatach “Peripheral Mobilities,” Granada, Hiszpania, XI 2013.
 6. The International Community’s Reaction to the Health Problems of the Rhine Boatmen after Both World Wars, referat na konferencji “International Health Organisations (IHOs) and the History of Health and Medicine c. 1870-2012,” Szanghaj, Chiny, X 2013.
 7. Coupling Europeanization and Sovietization: Transnational Governance of the Eastern European Railways in the Cold War Era (współautorzy Jiří Janáč i Johan Schot), referat na konferencji “Tensions of Europe: Democracy and Technology. Europe in Tension from the 19th to the 21st century,” Paryż, Francja, IX 2013.
 8. Plaiting a whip of sand: ups and downs of optical fiber technology in pre-1989 Poland, referat na 24th International Congress of History of Science, Technology and Medicine ICHSTM, Manchester, Wielka Brytania, VII 2013.
 9. After work hours: excursions, receptions and social atmosphere, referat na 24th International Congress of History of Science, Technology and Medicine ICHSTM, Manchester, Wielka Brytania, VII 2013.
 10. Tensions concerning the Sovietization and the Europeanization of Railway Governance in East Central Europe (współautorzy Jiří Janáč i Johan Schot), referat na konferencji “Economic Entanglements in East-Central Europe and the Comecon’s Position in the Global Economy, 1949-1991,” Lipsk, Niemcy, XI 2012.
 11. Penicillin production and policy in post-WWII Poland, referat na warsztatach „Drugs and Cold War. Science, standards and politics in Europe,” Rzym, Włochy, XI 2011.
 12. Dry ports: where the broad and standard gauges meet, referat na konferencji “Networks of Infrastructure and the Phantom Borders in East Central Europe,” Frankfurt nad Odrą, Niemcy, IX 2012.
 13. Podbielniak – a centrifuge, that made the world head-spin, referat na XXXIX konferencji ICOHTEC „Technology, the Arts & Industrial Culture,” Barcelona, Hiszpania, VII 2012.
 14. Finnish houses for Polish miners: importing ideas on functional homes with prefabricated buildings in the mid-20th century (współautor Timo Myllyntaus), referat na XXXIX konferencji ICOHTEC „Technology, the Arts & Industrial Culture,” Barcelona, Hiszpania, VII 2012.
 15. American reaction to the rise of an independent antibiotic industry in Eastern Europe in the late 1940s, referat na Business History Conference, Filadelfia, USA, III 2012.
 16. Stitching periphery to the core: singer sewing machines in Eastern Europe, referat na konferencji “Commodities and culture symposium,” Austin, USA, III 2012.
 17. Tougher than stone. Preserving photographic documentation of building Poland’s industry 1945-1989, referat na konferencji “European Industrial and Technical Heritage Weekends,” Tilburg, Holandia, X 2011.
 18. An embargo that built an industry: Battle Act and the first penicillin plant in Poland, referat na konferencji “Beyond the Magic Bullet: Reframing the History of Antibiotics,” Oslo, Norwegia, III 2011.
 19. Make peace, not vest: the first silk bulletproof armor and its opponents, referat na XXXVII konferencji  ICOHTEC “Reusing the industrial past,” Tampere, Finlandia, VIII 2010.
 20. A glimpse behind the curtain: Polish perspectives on the American housing industry in the 1950s, referat na XXIII International Congress of History of Science and Technology “Ideas and instruments in social context,” Budapeszt, Węgry, VIII 2009.
 21. Good ideas from bad guys: Polish Engineers and American Housing Technology, referat na LI konferencji “SHOT at 50: Looking Beyond, Lizbona, Portugalia, X 2008.
 22. KER and war: Polish synthetic rubber in American war efforts, 1941-45, referat na II International Conference of the European Society for the History of Science “The global and the local: the history of science and the cultural integration of Europe,” Kraków, Polska, IX 2006.
 23. Who immersed the tunnel: the early 19th century pioneers of modern technology, referat na XXXIII konferencji ICOHTEC, “Transforming Economies and Civilizations: the Role of Technology,” Leicester, Wielka Brytania, VIII 2006.
 24. American contribution in developing pneumatic railways as compared to European achievements, referat na konferencji SHOT, Atlanta, USA, X 2003.
 25. Idea of pneumatic railway in American patent literature of the nineteenth century, referat na XXIX konferencji ICOHTEC, Granada, Hiszpania, VII 2002.

Wybrane wykłady proszone

 1. Engineers, germs, and politicians. The difficult beginnings of the antibiotics industry in Eastern Europe. Centre for the History of Science, Technology and Medicine, University of Manchester, Manchester, Wielka Brytania, IX 2012.
 2. Before Kevlar: The Amazing Transnational Quest for the Bulletproof Vest. East Central European Center, Columbia University, Nowy Jork, USA, IV 2008.
 3. Silk Against Bullets: The Birth of Modern Soft Armor. Pennsylvania University, Filadelfia, USA, IV 2008.
 4. Zawsze wśród pionierów: Z działalności polskich techników w Ameryce. Polski Uniwersytet Ludowy, Filadelfia, USA, III 2008.
 5. Casimir Zeglen: A pioneer of the Bulletproof Vest. Odczyt w ramach  seminarium „Brown Bag Lecture”, Chemical Heritage Foundation, Filadelfia, XI 2007.
 6. Józef Sendzimir: powstaniec, wynalazca, człowiek wyjątkowy. Polish Institute of Arts and Sciences of America (PIASA), Nowy Jork, USA, II 2005.
 7. O Józefie Sędzimirze. Odczyt na spotkaniu Stowarzyszenia Polskich Inżynierów w Ameryce (Polish – American Engineers), Orchard Lake (Michigan), USA, X 2003.
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s