Kamizelka kuloodporna

Publikacje

  1. Tailored to the Times: The Story of Casimir Zeglen’s Silk Bullet-Proof Vest, “Arms & Armour,” Vol. 11 No. 2 (2014): 164-86 DOI 10.1179/1741612414Z.00000000040.
  2. Polski wynalazek wszechczasów. Spór o autorstwo, ‘Przegląd Historyczny’, T. 104, z. 2 (2013): 257-271.

Referaty konferencyjne

  1. Make peace, not vest: the first silk bulletproof armor and its opponents, referat na XXXVII konferencji  ICOHTEC “Reusing the industrial past,” Tampere, Finlandia, VIII 2010.

Popularyzacja

Wywiad dla Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie wykorzystany w podcaście BULLETPROOF w ramach prezentacji Stories From The Eastern West