Historia wynalazczości

 

Książki

  1. Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych (Contribution of Polish-American inventors), Warszawa: Aspra-JR, 2013. 346 pp.

Publikacje

  1. Prasa polonijna wobec osiągnięć wynalazczych rodaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, Vol. 37 No. 3 (2011): 67-80.

Referaty konferencyjne

Historia sporu o prawo do wynalazków dokonanych przez Polaków w Wielkiej Brytanii w okresie II wojny światowej. Referat na konferencji „Polska myśl technicznaw II wojnie światowej w 70 rocznicę zakończenia działań wojennych w Europie”.Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa, 13 V

Popularyzacja

udział w audycji poświęconej rocznicy wynalezienia telefonu w Polskim Radiu II (wspólnie z prof. Bolesławem Orłowskim), 13.02.2016 http://www.polskieradio.pl/8/405/Artykul/1582313/